3. SOM TAM THAI – Som Tam Thai Papaijasalaatti7,90 €

Som Tam Thai Papaya Salad
ส้มตำไทย